fbpx

Изграждане на ВЕИ за предприятия с европейско финансиране

ВВТ Инженеринг е сред доставчиците, които предоставят услуги, свързани с проектиране и изграждане на фотоволтаични централи за собствено потребление за предприятия с европейско финансиране по процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Допустими кандидати

● търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

● регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

● микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

●  малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители);

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

●  Микро предприятие ≥ 80 000 лева

●  Малко предприятие ≥ 187 000 лева

●  Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

Кандидатите трябва да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.

Недопустими кандидати

●  сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“

●  сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

●  сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

●  микропредприятия на територията на селски райони

●  предприятия, чиято основна икономическа дейност е в областта на преработката и/или маркетинга на горски продукти

● предприятия, чиято основна икономическа дейност съгласно КИД 2008 попада в Сектор С „Преработваща промишленост“

●  раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

●  10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

●  10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

●  10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

●  10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

●  10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

●  10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

●  10.81 „Производство на захар”;

●  10.83 „Преработка на кафе и чай”;

●  10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

●  10.91 „Производство на готови храни за животни”;

●  11.02 „Производство на вина от грозде”;

●  11.03 „Производство на други ферментирали напитки”;

●  11.06 „Производство на малц”.

Допустими дейности

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране:

В зависимост от категорията на предприятието и мястото на изпълнение на инвестицията:

● Микро и малки предприятия – 50% 

●  Средни предприятия, извън Югозападен район – 50%

 ● Средни предприятия, в Югозападен район – 45%

● Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 45%

●  Малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация, извън Югозападен район – 35%

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 200 000 000 лева (102 258 376.24 евро).

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000 000 лева.

В допълнение, максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране за индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция НЕ следва да надвишава:

●  за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

●  за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

●  за средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

ВВТ Инженеринг ЕООД е компания, специализирана в консултирането, проектирането,  изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи. Екипът ни от специалисти изготвя индивидуални проекти, изцяло съобразени с желанията и възможностите на инвеститора. През 2022 година ВВТ Инженеринг изгради и пусна в експлоатация успешно фотоволтаични централи с мощност от над 2,5 MW.  Компанията реализира както множество проекти за индустрията, така и за битови потребители.

Компанията е един от основните вносители на фотоволтаични панели, инвертори и батерии на българския пазар. Всички продукти, които предлагаме притежават необходимите сертификати за качество, тествани са от световно доказани специализирани институции в сферата и притежават дългогодишна гаранция.

Квалифицираните ни проектанти и опитните техници в сферата, гарантират за качествено изпълнение на всяка една фотоволтаична централа. Като част от всеки един успешно реализиран проект, фирмата издава необходимите декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация и дава гаранция за извършения труд.

Сигурни в професионалните си компетенции се наложихме като лидер на пазара в тези области, а и до днес продължаваме да доказваме себе си като надеждни партньори и най-правилния избор на клиентите ни.

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *