fbpx

Category: Проекти

Read More

ФЕЦ – Томсер

50kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствени нужди и продажба на...
Read More

ФЕЦ – Нетера

300 kW фотоволтаична централа за покриване на собствени нужди и продажба на...
Read More

ФЕЦ Монетен двор АД

330 kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствените нужди и продажба на...
Read More

ФЕЦ Копривщица

200 kW фотоволтаична централа за покриване на собствени нужди и продажба на...
Read More

ФЕЦ Вертекс

95kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствени нужди и продажба на...
Read More

ФЕЦ Омега

200 kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствените нужди на предприятие за...
Read More

ФЕЦ – Голф клуб “Света София”

200 kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствените нужди на голф игрището...
Read More

ФЕЦ Аптечно предприятие Пловдив

360kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствените нужди на предприятието....
Read More

ФЕЦ – Вето, с. Труд

30kW централа, изградена върху покрив на складова база в с. Труд.
Read More

ФЕЦ

170kW централа за собствени нужди и продажба на излишната електроенергия, изградена...