fbpx

Category: Проекти

Read More

ФЕЦ САМ 96 – 120kW

3 броя фотоволтаични централи изцяло за продажба, монтирани върху покривите на три...
Read More

ФЕЦ Автосервиз – Козлодуй

30kW централа, изградена върху терен на автосервиз в гр. Козлодуй. Централата е за...
Read More

ФЕЦ Хрис ООД

30kW централа, изградена върху покривните площи на фирма Хрис ООД в гр. Пазараджик....
Read More

ФЕЦ Хърлец

30kW централа за продажба на електроенергия на свободен пазар, изградена върху терен...
Read More

ФЕЦ Евриком

181k W централа изцяло за собствени нужди, изградена върху покривите на фабрика за...
Read More

ФЕЦ Петрич – Оранжерия

30kW централа за собствени нужди, изградена върху ламаринен покрив на складова...
Read More

ФЕЦ Аква 3 – Склад

75kW централа за собствени нужди и продажба на излишната електроенергия, изградена...
Read More

ФЕЦ Аква 3 – Ресторант

40kW централа за собствени нужди и продажба на излишната електроенергия, изградена...
Read More

ФЕЦ Петър Михайлов и Ко

140kW централа за собствени нужди и продажба на излишната електроенергия, изградена...
Read More

ФЕЦ Никифорова М.Н.

15kW централа за собствени нужди и продажба на излишната електроенергия, изградена...