fbpx

Избор на подходящ инвертор при изграждане на фотоволтаична централа

Инверторът е изключително важен при изграждането на фотоволтаична централа.Той играе решаваща роля при преобразуването на постоянното електричество, генерирано от слънчевите панели в променлив ток, което е видът електроенергия, използвана в повечето домове и предприятия.

Електричеството, произведено от слънчеви панели, е под формата на постоянен ток, но повечето уреди и самата електрическа мрежа работят с променлив ток. Основната функция на инвертора е да преобразува постоянното електричество от слънчевите панели в променливо електричество, което може да бъде безпроблемно интегрирано с електрическата мрежа или използвано за захранване на уреди.

В много случаи соларните системи са свързани към мрежата. Това означава, че когато соларните панели произвеждат повече електроенергия, отколкото се използва в момента, излишната мощност може да бъде изпратена обратно в мрежата, потенциално да генерира приход чрез продажба или да намали сметките ви за енергия. Инверторът улеснява този процес, като синхронизира честотата и напрежението на електричеството, което произвежда с изискванията на мрежата.

Соларните панели генерират различни нива на електроенергия въз основа на фактори като интензивност на слънчевата светлина и температура. Инверторът използва технология, наречена MPPT, за да гарантира, че извлича максималната възможна мощност от слънчевите панели във всеки един момент. Тази оптимизация помага за подобряване на цялостната ефективност на системата.

Инверторите включват и функции за безопасност, които помагат за защита на системата и предотвратяване на проблеми като пренапрежение и други неизправности. Те също така гарантират, че променливо електричество, което се подава в мрежата или вашия дом, отговаря на необходимите стандарти за качество и безопасност.

 15kW централа, изградена върху покрив на частен дом в с. Равно поле. Централата е за собствени нужди и продажба на излишната енергия.

Документация към ЕРМ Запад и община Елин Пелин беше водена от ВВТ Инженеринг. Проектът във всички необходими части беше изготвен от ВВТ Инженеринг. Конструкцията е направена от висококачествения алуминиев профил Schletter. Тя се състои от алуминиеви профили и осигурява достатъчна възможност за поток на въздуха и охлаждане на панелите. 

Централата се състои от 27 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция и 1 брой инвертор Azzurro 3PH 15KTL-V3 с пикова мощност 15kW с 10 години гаранция.

Цялостното изграждане на централата отне 3 работни дни. След изграждането на фотоволтаичната централа бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация.

Много съвременни инвертори дават възможност за мониторинг, които позволява да се проследи работата на фотоволтаичната централа в реално време. Тези данни могат да включват подробности за това колко електроенергия генерира системата, колко се консумира и колко се изпраща към мрежата.

Инверторите могат да бъдат оборудвани с различни функции за управление, които позволяват да се управлява поведението на фотоволтаичната централа. Например, можете да включите или изключите системата дистанционно, да регулирате настройките или дори да изключите системата в случай на извънредни ситуации.

Много компании произвеждат качествени инвертори. Пример за такава е ZCS Azzuro, която предлага различни видове инвертори: еднофазен инвертор, трифазен инвертор и инвертор за съхранение, на която фирма ВВТ Инженеринг е официален представител в България.

Създадени с уникален дизайн и технология, инверторите на ZCS Azzuro предлагат висока ефективност при конвертиране на соларната енергия във висококачествено електричество. Това означава, че нашите клиенти могат да се възползват максимално от потенциала на слънчевата светлина, като по този начин намалят зависимостта си от традиционните източници на енергия.

Интелигентното управление и мониторинг на инверторите позволява на нашите клиенти да контролират производството и консумацията на енергия по всяко време и от всяко място. Това не само оптимизира енергийната им независимост, но и допринася за подобряване на екологичната отговорност.