fbpx

Инж. Веселин Тодоров: Решението на КЕВР ще доведе до скок на цените и отлив на инвестициите във ВЕИ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) отново прие изненадващо решение, което този път засяга производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 500 kW. Решението на комисията е от началото на годината да се премахват премиите, които са били предварително уговорени. Това води до поредното предизвикателство в сектора и може да окаже сериозно влияние върху решенията на бъдещите инвеститори.

„Основният мотив за това решение е, че борсовите цени на тока са високи и ВЕИ секторът не се налага да бъде подпомаган допълнително. КЕВР променят прогнозна пазарна цена, която служи като база за определянето на премии. Решението им засяга централите с дългосрочни договори, подписани още преди години, които получават преференциални цени от държавата за възстановяване на инвестициите. Това обаче показва само едно – отново е взето решение, което не се базира на сериозни анализи и се подценяват последствията, както за инвеститорите, така и за крайните потребители“, коментира инж. Веселин Тодоров – експерт в областта на ВЕИ.

Повечето соларни централи имат сключени годишни договори за продажба на енергията си при цената 119 лв./мВтч, тъй като им е било гарантирано, че ще си получават премиите през целия регулаторен период. Сега обаче всички тези производители ще загубят премиите си от фонда, без да могат да спечелят от енергията си през борсата, защото вече са я продали на по-ниската цена. Това означава, че те няма да могат да обслужват кредитите си или ще трябва да преустановят изпълнението на годишните си договори.

„При всички случаи това внезапно и необмислено решение ще има негативен ефект за потребителите, тъй като ще доведе до допълнително увеличение на борсовите цени. Това решение на КЕВР води до задълбочаване на енергийната криза. Трябва да се има предвид и друг негативен ефект в дългосрочен план – липсата на сигурност и високата степен на риск ще доведат до отлив от инвестиции в България“, коментира още инж. Веселин Тодоров.

Представители на ВЕИ от месеци алармират за потенциалните опасности и нужда от промяна на лоши и недообмислени практики, които пречат на развитието на сектора и могат до доведат до сериозни икономически последствия за България. Експертите подчертават и важността на създаването на възможности за диалог между държавата и бизнеса, както и формиране на работни групи, които да намерят най-добрите решения за проблемите в сектора.