fbpx

Инж. Веселин Тодоров: Наказателната процедура срещу България за недостатъчното развитие на ВЕИ беше очаквана

На 2 декември Европейската комисия съобщи, че открива наказателна процедура срещу България за забавяне въвеждането на правила за насърчаване употребата на енергия от възобновяеми източници, което трябваше да бъде факт до 30 юни. ЕС изисква от страните членки до 2030 година делът на възобновяемата енергия да е поне 32% от произвежданата в страната, а на възобновяемите горива при превозите – до 14%. За да се случи това, властите трябва да предвидят законови стимули за предприемачите да произвеждат и да използват чиста енергия.

Съществен проблем, за който всички експерти от бранша говорим и алармираме, са сложните и тежки административни изисквания у нас, които не насърчават изграждането на фотоволтаични централи в България. Процесите за бавни, тежки и няма единни изисквания, които да ориентират инвеститора“, коментира инж. Веселин Тодоров, основател на “ВВТ Инженеринг”.

България бави трета година транспонирането на европейската директива 2018/2001 за насърчаване на енергията от възобновяеми източници. В частта за фотоволтаиците тя налага именно облекченията в административните процедури за потребителите на слънчева енергия за собствени нужди. Забавянето на транспонирането на европейската директива забавя и енергийната трансформация и независимост на бизнеса и крайния потребител в България, а високите цени на тока вече оказват силен негативен ефект.

Енергийната трансформация значително увеличава темповете си на развитие в цяла Европа през последните години. Отделни хора, общности, малки бизнеси, градове и местни власти вече са тръгнали в посоката на енергийната промяна. Те повишават производството на собствена възобновяема енергия и така ускоряват преминаването към децентрализирана система. Целта е да се появят много на брой малки фотоволтаични централи за собствени нужди или за продажба в мрежата, като по този начин се постигне енергийна независимост и се намали цената на тока. Както изглежда обаче, България все още не може да поеме по този път.

„За да се поеме по пътя на енергийната трансформация в най-кратък срок трябва да бъде създаден независим орган за присъединяване на централите, да се публикуват карти с капацитетите на населените места и отделните райони, да бъдат направени промени в наредбата за присъединяване на фотоволтаичните централи, да бъде уеднаквен процеса за изграждане и присъединяване на централите. Ясните правила и процедури, както и правилната информационна кампания значително ще облекчат целия процес по изграждане на фотоволтаични централи“, коментира още инж. Тодоров.

Според експерта като част от европейското семейство България трябва да има механизъм, който да защитава правата и интересите на инвеститора през цялото време. По този начин би могло да се гарантира спазването на сроковете и сигурността на инвестициите. Този механизъм е от изключително значение, за да поеме страната ни по пътя на енергийната трансформация и да привлича инвестиции, които да помогнат на икономиката да се развива.