fbpx

Инж. Веселин Тодоров: Изграждането на малки ВЕИ централи ще регулира цената на електроенергията

В настоящата ситуация увеличението на цените на електроенергията за битовите потребители трябва да се избегне, предвид здравната криза, инфлацията, сложната ситуация на пазара на труда и факта, че в страната има не малко енергийно бедни потребители, които се справят трудно и при настоящите цени. Според експерта, това е само началото на енергийната криза, а високите цени на електроенергията вече се отразяват пряко на бизнеса и крайния потребител.

Покачването на цените беше очаквано и ние от ВЕИ сектора алармирахме за това, като призовахме да бъдат взети възможно най-бързо мерки за плавен енергиен преход към използване на повече зелена енергия, която да позволи регулация на цените. Основна причина за покачващите се цени е нарасналото търсене на енергия от възстановяващите се от пандемията икономики, повечето от които все още разчитат на природния газ. Това неминуемо се отразява на пазарното търсене, което води до резки скокове в цената на енергията“, коментира инж. Веселин Тодоров – основател и учредител на Соларна Академия България.

Експертът припомни, че взетото решение от КЕВР през юли за понижаване на изкупната цена на енергията от ВЕИ, съпоставено с повишените цени на суровините за изработка на панели е в голямо противоречие с реалните факти и икономическа обстановка. В допълнение с тежките административни процедури и липса на стимули това не прави България притегателно място за инвестиции във ВЕИ, а страната ни разполага с достатъчно голям ресурс за това. Резултатът от забавения енергиен преход дойде много по-бързо от очакваното, което налага предприемане на спешни мерки, за да се ограничи негативното въздействие.

„Важно е да се отбележи, че колкото по-късно стартираме прехода към възобновяема енергия, толкова по-скъпо ще ни струва той. Необходимо е възможно най-бързо да се изгради работеща стратегия, за да избегнем непосилни за икономиката ни цени на електроенергията. Ние от бранша винаги сме били отворени да съдействаме и активно да комуникираме с управляващите, за да помогнем да се изградят работещи механизми на база опита ни и добрите практики от западните държави“, коментира още инж. Тодоров.

Той припомня, че предстоящото излизане на битовите потребители на свободния пазар ще бъде поредният удар върху техните финанси, ако не се намери адекватна алтернатива. Според него за да може да започне да се решава този проблем е необходимо България да има децентрализирана система и да изгради множество малки фотоволтаични централи, като по този начин за битовите потребители и бизнеса ще има фиксирана цена за електоенергия, която допълнително ще намелее и заради допълнителни фактори като частично или пълно отпадане на редица административни такси, свързани с преноса и съхранението на енергия.