fbpx

Добри практики: Политики и стимули в подкрепа на соларните системи

Ролята на правителството в областта на слънчевата енергия е значима. Стимулите и политиките могат да бъдат водещ фактор при въвеждането и разрастването в областта на изграждането на соларни системи. Правителствата по целия свят прилагат различни мерки в подкрепа на развитието и използването на слънчева енергия, включително данъчни кредити, безвъзмездни средства и субсидии.

Често срещан стимул за слънчева енергия е данъчният кредит. Той позволява на физически лица и фирмите да поискат кредит върху своите данъци за разходите по инсталиране на соларна системи. Тези кредити обикновено се основават на размера на системата и количеството генерирана електроенергия. Например, в Съединените щати федералният данъчен кредит позволява на собствениците на жилища да поискат кредит за 26% от разходите по инсталиране на силарна система.

Друг метод за подкрепа на растежа на слънчевата енергия от държавата е чрез грантове и субсидии. Тези финансови стимули често се предоставят на физически лица и фирми, за да компенсират разходите за инсталиране на солрана система. Правителството на Обединеното кралство предлага субсидия, наречена Renewable Heat Incentive (RHI). Така се предоставят плащания на собственици на жилища и фирми, които инсталират системи за отопление от възобновяема енергия, включително фотоволтаици.

В допълнение към финансовите стимули, правителствата могат също да подкрепят растежа на слънчевата енергия чрез политики и разпоредби. Много държави са си поставили за цел преминаването към възобновяема енергия. Например, определен процент електроенергия, която трябва да идва от възобновяеми източници до определена дата. Тези цели могат да създадат търсене на възобновяема енергия, включително слънчева, и да помогнат за стимулиране на растежа на силарните системи.

Ще дадем няколко примера за реалния опит на държави в Европа, от които може да се направят изводи на база резултатите от разработването и прилагането на политики в подкрепа на внедряването на слънчева енергия.

Цели за енергия от възобновяеми източници.

Много европейски страни се стремят към производство на енергия от възобновяеми източници. Такъв пример е определен процент електроенергия, която трябва да идва от възобновяеми източници до определена дата. Тези цели могат да създадат търсене на възобновяема енергия, включително слънчева. Също и да помогнат за стимулиране на растежа на соларните системи. Европейският съюз си е поставил цел да произвежда най-малко 32% от своята енергия от възобновяеми източници до 2030 година.

Нетно измерване.

Това е практика, която позволява на физически лица и фирми със соларни системи да продават излишната електроенергия обратно в мрежата. Това може да направи соларните системи по-привлекателни от финансова гледна точка. Така се позволява на собствениците на жилища и бизнеса да компенсират разходите за инсталиране на фотоволтаична система чрез продажба на излишната електроенергия. Нетното измерване е достъпно в много европейски страни, включително Германия, Франция и Италия.

Преференциални тарифи.

В този случай се изисква електроразпределителните дружества да купуват електроенергия на фиксирана цена от възобновяеми енергийни източници, включително фотоволтаици. Това може да осигури финансов стимул за физически лица и предприятия да инсталират фотоволтаични системи. Така се гарантира постоянен поток приходи от продажбата на електроенергия. Преференциалните тарифи са налични в много европейски страни, включително Испания, Португалия и Холандия.

Безвъзмездни средства и субсидии.

Някои европейски правителства предлагат безвъзмездни средства и субсидии на физически лица и фирми, за да компенсират разходите за инсталиране на фотоволтаична система. Например, правителството на Обединеното кралство предлага субсидия, наречена Renewable Heat Incentive (RHI). Така се предоставят плащания на собственици на жилища и фирми, които инсталират системи за отопление от възобновяеми източници, включително фотоволтаици.

Данъчни кредити.

Някои европейски държави предлагат данъчни кредити на физически лица и фирми, които инсталират фотоволтаични системи. Във Франция собствениците на жилища могат да поискат данъчен кредит за 30% от разходите за инсталиране на фотоволтаична система.

Това са само няколко примера за начините, по които европейските правителства подкрепят растежа на слънчевата енергия чрез стимули, грантове, субсидии и политики. Има и много други примери за тези мерки за насърчаване на използването на фотоволтаични системи и други възобновяеми енергийни източници в Европа.

Можем да обобщим, че ролята на правителството е от решаващо значение за насърчаването и растежа на използването на възобновяема енергия. Стимулите, безвъзмездните средства, субсидиите и политиките могат да водещ фактор за превръщането на слънчевата енергия в по-достъпна и рентабилна за домакинствата и бизнеса.

Сп. Български предприемач (BEM.BG), януари 2023г.>>

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *