fbpx

Добра инвестиция ли е възобновяемата енергия?

Светът се нуждае от повече зелена енергия, за да замени изкопаемите горива като енергиен източник, а голямото търсене обикновено е добър аргумент за инвестиции. Има обаче други фактори, които определят дали влагането на средства във възобновяемите енергийни източници е правилното решение. Те включват състоянието на глобалната икономика, местното регулиране и политика.

Когато глобалната икономика се развива, търсенето на енергия нараства и цената й расте. Това означава, че стойността на компаниите, произвеждащи електроенергия, започва да нараства. Така наречените зелени компании също са засегнати от регулации и политики в различни места по света.

Правителствата могат да наложат определено количество енергия да бъде възобновяема или да санкционират компаниите, които използват изкопаеми горива, като по този начин облагодетелстват зеления бизнес. До 2050 г. се очаква около половината от световното производство на енергия да идва от възобновяеми източници като вятърна и слънчева енергия, според Администрацията за енергийна информация към енергейното министерство на САЩ. Тази промяна изисква огромни инвестиции в енергия.

Компанията Shell например, е похарчила около 2 милиарда долара (£1,4 милиарда) от 2016 г. за инвестиране във възобновяема енергия. Институционални инвеститори като големите пенсионни фондове също влагат огромни суми в сектора. Едно от проучванията на Octopus установи, че те планират да вложат 743 милиарда долара във възобновяеми източници през следващото десетилетие.

Примерите за държави, в които се развива зелената енергия са много, но важното и най-основното при тях е едно – политиките им са последователни и устойчиви, докато в България наблюдаваме, че до този момент има само отделни кампании. В други държави заедно с това съществуват редица финансови механизми за подпомагане на изграждане на централи и паркове, което също е в основата на устойчивото развитие.

Цените на електроенергията за бизнеса продължават да растат без ясна прогноза докога и голяма част от фабриките и производствата се ориентират към изграждането на соларни централи, които да покрият част от разходите за електроенергия. Поскъпването на тока кара все повече инвеститори да гледат на това като на сигурен източник на доходи с гарантирано реализиране на продукцията и отлична възвръщаемост.

В обобщение на всичко това, несъмнено инвестицията в зелена енергия е оправдана, а ползите от това ще се усещат години напред.

Компанията ни ВВТ Инженеринг ЕООД е специализирана в проектирането и интегрирането на фотоволтаични системи. Екипът от специалисти изготвя индивидуални проекти, изцяло съобразени с желанията и възможностите на инвеститора. Ние сме сред основните вносители на фотоволтаични панели на българския пазар, като разполагаме с високоефективни панели и богата гама от мощности. Квалифицираните ни проектанти и опитните техници в сферата, гарантират за качествено изпълнение на всяка една фотоволтаична централа и като част от всеки един успешно реализиран проект, фирмата ни издава необходимите декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация и дава гаранция за извършения труд.

През последните години реализирахме множество проекти, свързани с изграждане на фотоволтаични централи за нуждите на бизнеса. Продължаваме да работим много интензивно, предвид настоящата ситуация и желанието ни да подпомогнем собственици на бизнес да оптимизират разходите си за енергия. От работата ни до момента бихме обобщили следните основни ползи, които наблюдаваме при нашите клиенти:

Намаляване на сметките за енергия

Генерирането на собствено електричество означава, че ще използвате по-малко от доставчика на комунални услуги. Това веднага ще доведе до спестяване от сметката ви за енергия. Освен това можете да печелите допълнителни доходи, като продавате неизползваната електроенергия, която сте генерирали.

Защита срещу променящите се тарифи за комунални услуги

С нарастването на търсенето на енергия цената на енергията се повишава. А събития извън вашия контрол могат да причинят внезапни краткосрочни скокове в цените на енергията, причинявайки ненужни сътресения за вашия бизнес.

Използването на собствено генерирана енергия може да намали или елиминира излагането ви на нарастващи цени на електроенергията. Частта от вашето потребление, генерирана от вашата слънчева система, вече не подлежи на краткосрочни или дългосрочни увеличения на цените. Всъщност, колкото повече се покачват цените, толкова по-големи ще бъдат спестяванията ви.

Въздействие върху околната среда

Слънчевата енергия има най-малко отрицателно въздействие върху околната среда в сравнение с всеки друг енергиен източник. Тя не произвежда парникови газове и не замърсява водата. Също така изисква много малко вода за поддръжката си, за разлика от атомните електроцентрали например, които се нуждаят от 20 пъти повече вода. Производството на слънчева енергия не създава никакъв шум, което е основна полза, тъй като много слънчеви инсталации са в градски райони, като например битови слънчеви панели.

Производство на енергия по време на пикови часове

Търсенето на енергия има тенденция да бъде по-високо в периода от 11:00 до 16:00 часа и след това рано вечерта. Естествено, това е периодът, когато цената на електроенергията достига връх. През тези часове слънчевата енергия достига максималния си производствен капацитет.

Произведената по това време електроенергия има по-висока стойност, отколкото ако е генерирана през нощта. С допълнителното влагане на електроенергия от слънчевата енергия цените в тези времеви рамки могат да бъдат намалени до ниво, близко до тези на нощните часове.

По-малко загубена електроенергия

Част от енергията, около 3-5%, се губи по време на преноса и разпределението. Колкото по-дълги са разстоянията между производствените и снабдителните точки, толкова повече енергия се губи. Тези загуби може да не изглеждат значителни, но те могат да повлияят на производителността на инсталацията в региони с висока гъстота на населението.

Наличието на слънчеви панели на покрива или в двора значително намалява това разстояние, поради което увеличава ефективността на получаваната енергия.

Сигурен достъп до енергия

Мрежата е по-малко уязвима от прекъсвания, ако има много електроцентрали, които са разпръснати. Това подобрява сигурността на мрежата в случай на претоварване, природни или причинени от човека бедствия.

Станете зелен бизнес

Генерирането на електроенергия от слънчева енергия означава, че вашата компания използва по-малко изкопаеми горива, намалявайки замърсяването и емисиите на парникови газове. Преминавайки към слънчева енергия, вашата компания допринася за борбата с изменението на климата и за намаляване на зависимостта на страната ни от чужди енергийни източници. Но ползите отиват по-далеч – да бъдеш устойчив бизнес може не само да намали оперативните ви разходи, но може да бъде и положителен инструмент за връзки с обществеността и маркетинг. Изследванията показват, че все по-голям брой потребители вземат решенията си за покупка въз основа на екологичната отговорност на компаниите.

Статия за сп. Български предприемач (BEM.BG), брой февруари 2022г.