fbpx

Инж. Веселин Тодоров: Малките централи ще намалят цените на тока

Коментар на инж. Веселин Тодоров във връзка с проверката в КЕВР

ДАНС и МВР направиха изненадваща проверка в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на 23 септември. Предполага се, че става на въпрос за проверка на цените на тока за бизнеса, тъй като през последните месеци те се увеличиха драстично.

Експертите от бранша отдавна алармираме за възможността от драстично увеличение на цените на тока. Данъцитеи таксите, които ТЕЦ плащат за въглеродните емисии са високи, заради което се увеличава и крайната цена на тока. От друга страна енергийните мощности, произведени от АЕЦ се продават в чужбина поради по-високата цена и по-голямата печалба. България е малка държава и няма механизъм, с който да повлияе на европейския пазар и да гарантира цените на тока, от които както виждаме страда бизнесът и крайните потребители“, коментира инж. Веселин Тодоров.

България бави трета година транспонирането на европейската директива 2018/2001 за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, с цел до 2030 г. да се достигне дял от 32% от общото потребление. В частта за фотоволтаиците тя налага облекчения в административните процедури за потребителите на слънчева енергия за собствени нужди. Нещо повече, поредна скорошна промяна в директивата залага цел от 40%, а соларните централи до 10.8 киловата да минат само на уведомителен режим. Забавянето на транспонирането за европейската директива забавя енергийната трансформация и независимост на бизнеса и крайния потребител в България.

Енергийната трансформация значително увеличава темповете си на развитие в цяла Европа през последните години. Отделни хора, общности, малки бизнеси, градове и местни власти вече са тръгнали в посоката на енергийната промяна. Те повишават производството на собствена възобновяема енергия и така ускоряват преминаването към децентрализирана система. Целта е да се появят много на брой малки фотоволтаични централи за собствени нужди или за продажба в мрежата, като по този начин се постигне енергийна независимост и се намали цената на тока. България също трябва да тръгне по този път“, коментира инж. Веселин Тодоров.

Според инж. Тодоров трябва да разчитаме малките централи да заместят големи енергийни ресурси. Европейската тенденция показва, че децентрализацията на енергийната инфраструктура е добър механизъм за компенсиране на големите мощности. Изграждането на малки централи за бизнеса, за продажба и за собствени нужди ще компенсира високата цена на тока, но за тази цел са необходими законови промени. Липсата на стратегия за енергиен преход също допринася индиректно за по-висока цена на тока. Към момента в България все още работят въглищни централи, но предвид високите такси се очаква съвсем скоро те да спрат да функционират. Това също повдига още въпроси за това колко ще се задълбочи енергийната криза у нас.

За възможните опасности от рязко увеличение на цените на тока и зараждаща се енергийна криза, инж. Веселин Тодоров предупреди представители на медии, браншови организации и всички институции в България чрез отворено писмо през юни тази година, а повод за това беше решението на КЕВР, което определи преференциалните цени за изкупуване на зелена енергия, произведена от малки централи.

Като се вземат предвид Зелената сделка, Парижкото споразумение, Планът за възстановяване и устойчивост от COVID и в момент, когато българската икономика трябва да извърви пътя към повишаване на ефективното ползване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, предлагането и налагането на преференциална цена за изкупуване на зелена енергия от 160.11лв./МWh за централи от 5 до 30kWp е е изключително нерелевантно решение, което според експертите в областта говори за подценяване на важността на ВЕИ и нежалание за постигането на поетите ангажименти към ЕС. Резултатите от това решение на КЕВР вече са видими – българският бизнес не е енергийно независим и изпитва затруднение да осъществява дейността си не само заради кризата предизвикана от COVID-19, а и заради рязко повишените цени на тока“, коментира инж. Тодоров.

Експертът допълва още, че е необходимо формулиране на ясната стратегия, както и промени в законите и наредбите, които да дадат приоритет на малки ВЕИ проекти, тъй като именно те ще помогнат на България да излезе от зараждащата се енергийна криза.

Повече за инж. Веселин Тодоров

Инж. Веселин Тодоров е основател на компанията „ВВТ Инженеринг“ и активен член на Българска соларна асоциация, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Клуб на отбранителната индустрия. Той е специалист с дългогодишен опит в областта на енергетиката и възобновяемите източници на енергия с десетки успешно реализирани проекти.

„ВВТ Инженеринг“ има за цел да предлага иновативни стандартни и нестандартни технологични решения. Стремежът на фирмата е да задоволи технологичните нужди на своите клиенти, прилагайки модерни, качествени и финансово достъпни услуги в сферата на възобновяемите източници на енергия, мълниезащитата, индустриалното осветление и електроинженерството.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *