fbpx

Управление на енергийна криза по български

Енергийната криза се задълбочава и това е факт. Няма единно мнение за това как ще се развие сценарият и за това с какво ще се сблъска бизнесът и крайният потребител. От сп. Български предприемач се свързахме с инж. Веселин Тодоров – дългогодишен експерт в сферата ВЕИ и председател на Сдружение „Соларна Академия България“. Той коментира алтернативните решения за енергия, и по-конкретно фотоволтаичните централи, които са сочени за едно от основните решения на проблема с недостига на енергия.

Енергийната криза подтикна много бизнеси към значително по-евтината енергия от възобновяеми източници и по-конкретно – към фотоволтаичните централи. Енергийният системен оператор (ЕСО) получава стотици проекти за изграждане на соларни инсталации през последните месеци. Причината – разбира се, все по-задълбочаващата се енергийна криза.

Ударът за бизнеса е голям – първо беше разтресен от пандемията и избухналата война в Украйна, сега трябва да се справи и с високите цени на борсата за електроенергия. А както знаем, прогнозите не са добри – Косово вече обявиха режим на тока, други страни също обмислят това решение. Такъв сценарий е реалистично да се развие и в България.

В тази ситуация не можем да говорим за взимане на мерки и предотвратяване на риска – това трябваше да се случи преди години. Днес са необходими спешни и антикризисни мерки, за да намалим негативното влияние на високите цени на енергията.

Изграждането на фотоволтаични централи е сред най-достъпните, екологичните и бюджетни решения, а България е страна с благоприятен климат и географско разположение. Страната ни обаче не може да се възползва от пълния потенциал на фотоволтаичните централи. Причините за това най-общо включват:

● Липса на последователни политически действия, което създаде несигурност на пазарите и доведе до високи нива на инфлация

● Ограничителни и отнемащи време регулаторни процеси

● Технически или инфраструктурни предизвикателства за интеграция на мрежата

● Притеснения за комунални услуги, свързани с интегрирането на разпределена или променлива мощност в мрежата

Има належаща нужда от уеднаквяване на процесите

Трябва да има единен процес, който да бъде спазван от всички инвеститори, изпълнители и енергодружества, както и ясна процедура и закон, който главните архитекти да следват конкретно. От изключително значение е да се създаде справедлив механизъм, по който инвеститорът или потребителят да бъде защитен през целия процес и да има възможност да си потърси правата.

Със Сдружение „Соларна академия България“ все по-често се свързат инвеститори, които търсят информация и повече конкретика за това какво е необходимо да направят, за да изградят фотоволтаична централа. Проблемът е, че процесите не са уеднаквени и всеки проект зависи от решението на отделните общини или архитектите. Това води до прекратяване, излишно забавяне и оскъпяване на проектите. Един пример от практиката за нерелевантно изискване спрямо изграждането на такъв тип обекти е оценка на въздействието върху околната среда, въпреки че такава вече е направена за сградата, а фотоволтаичните панели отговарят на всички стандарти за екология.

Режимът за изграждане на фотоволтаични централи не е облекчен с промените в Закона за енергията от възобновяеми източници

Парламентът обяви облекчаване на режима за изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, приемайки промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Според промяната, краен клиент може да изгради енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електроразпределителна мрежа и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийните обекти може да бъде до 5 MW. За целта ще се подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа и в 14-дневен срок ще се сключва допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент.

Тук обаче нямаме промяна, а подмяна,

Преди промяната в закона се подаваше искане за становище за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди, което се получава в рамките на 14 дни. След това се прави проект и се иска разрешение за строеж от съответната община. След промяната в закона се входира уведомление, като в рамките на 14 дни се получава допълнително споразумение.

Истинският проблем: разрешението за строеж

Това, което забавя процесите и пречи на изграждането на централи е искането на разрешение за строеж от общините. Необходимо е да се направят промени в Закона за устройство на територията.

Имаме чести случаи, в които архитекти на район не дават разрешение докато не се смени начина на трайно ползване на имота. Това налага преминаването през дългата и тромава процедура за подробен устройствен план (ПУП), за да може да се произвежда енергия от фотоволтаици, въпреки че обектите имат изградена инфраструктура. Такъв тип казус връща инвеститора в изходна позиция. За съжаление има още много и различни казуси, свързани с издаването на разрешенията за строеж. Затова именно там трябва да бъде въведен реален уведомителен режим, както е в страните от Западна Европа.

Крайно належащо е да има ясни и строги правила за изграждането и въвеждането в експлоатация на фотоволтаичните централи и паркове. Трябва да се въведе реален режим на уведомление, премахващ разрешителния режим, който в момента е наложен от Закона за устройство на територията. Необходимо е да се създаде и по-добра организация в общините – в момента най-честите оплаквания от инвеститорите са, че нямат достъп до информация, както и това, че становищата и документите се забавят прекалено дълго. Често срещан проблем е, че проектите не са приети и са върнати към инвеститорите, но няма посочена ясна причина за констатирани пропуски и грешки в тях.

Като част от европейското семейство трябва да имаме механизъм, който да защитава правата и интерисите на инвеститора през цялото време. И това не е препоръка, а необходимост. Експертите от сектора оставаме отворени за дискусии с правителство за това как могат да бъдат облекчени процесите, за да можем плавно да излезем от енергийната криза.

Статия на списание Български предприемач, октомври 2022.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *