fbpx

Бизнесът и образованието трябва да популяризират професиите от ВЕИ сектора

Представители на бизнеса и образованието са единодушни, че е професиите, свързани с ВЕИ сектора трябва да се популяризират сред младите хора. Това е изводът от  събитието „Образование и бизнес заедно в енергийния преход“, което се проведе на 21 юни. Участниците обсъдиха предизвикателствата, свързани с обучение на ученици и осигуряването на практика, както и общата ситуация на ВЕИ сектора в България.

Събитието бе организирано от „Грийнпийс“ – България и новосформираното сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy), които се обединиха около идеята да подобряват връзката между образованието и бизнеса.

В събитието взеха участие инж. Веселин Тодоров – основател и председател на Сдружение „Соларна Академия България“, Балин Балинов – координатор на кампания „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – България, Мариета Георгиева – заместник-министър на образованието, Антон Желев – заместник-председател на Българска соларна асоциация, Цветан Симеонов – председател на БТПП, представители на училища, фирми от сферата на ВЕИ сектора и Регионално управление на образованието.

Участниците се обединиха около идеята, че е необходимо да се популяризират професиите, свързани с ВЕИ сектора сред младите хора. Според тях това би могло да се получи чрез подходящи информационни кампании, срещи на учениците с бизнеса и представянето на успешни примери за реализирани специалисти. Ще бъде стартиран и проект за картографиране на училища с ВЕИ специалности и фирми в техните райони, за да се осъществи контакт и бъдещо сътрудничество между тях.

„В прехода от изкопаеми горива към чисти възобновяеми източници се нуждаем от мотивирани и добре подготвени специалисти. В тази мисия ключова роля имат професионалните гимназии в страната. Все още са много малко тези, които обучават младежи за предимствата и потенциала на възобновяемата енергия. Това трябва много скоро да се промени, защото климатичната криза и енергийната ни зависимост ще ни струват все по-скъпо с всяка изминала година колебание. Задълбочаването на взаимодействието между ВЕИ бизнеса и образованието е важна крачка по пътя към енергийния преход, който няма алтернатива“, коментира Балин Балинов от „Грийнпийс“ – България.

„Създадохме Solar Academy, водени от желанието си да подпомогнем обучението във ВЕИ сектора. Всички фирми от нашия бранш страдат от липса на кадри – от една страна са малко добре квалифицираните, от друга страна има и малко желаещи, въпреки добрите условия на труд и възможностите за развитие, които се предлагат. Радвам се, че имаше активност по време на събитието и вярвам, че ако бизнесът, образованието, НПО и институциите се обединят ще има промяна в положителна посока“, коментира инж. Веселин Тодоров от Сдружение „Соларна Академия България“.

През есента „Грийнпийс“ – България и сдружение „Соларна Академия България“ (Solar Academy) предстои да организират нова среща между бизнеса и образованието, по време на която ще се обсъдят конкретни и дългосрочни действия, свързани с популяризирането на професиите във ВЕИ сектора, както и осигуряването на стаж за учениците от специализираните паралелки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *