fbpx

Оптимизация на управлението и съхранението енергия, генерирана от фотоволтаична централа

Фотоволтаичните централи са се превърнали в ключов компонент за мнозина предприятия, когато става въпрос за производство на енергия. Те не само предоставят възможност за генериране на чиста и устойчива електроенергия, но и представляват съществена стъпка към намаляване на зависимостта от традиционните източници на енергия и намаляване на разходите за енергия.

Въпреки тези предимства, за да се извлече максималната полза от фотоволтаичните централи, е от съществено значение да се осигури ефективно управление на съхранението на енергията, генерирана от тях. Този аспект играе важна роля във вътрешната енергийна инфраструктура на предприятието и може да има пряко въздействие върху финансовата ефективност и устойчивостта на бизнеса.

Стратегически подход към управление на енергийния поток

Първата стъпка към постигане на максимална ефективност при съхранението енергия, генерирана от фотоволтаична централа е изграждането на стратегия. Следва да се разработи интегриран подход, който включва използването на технологични решения и алгоритми за оптимално управление. Тази стратегия трябва да вземе предвид различни параметри като времето от деня, метеорологичните условия, степента на натоварване и цените на електроенергията.

Един от примерите за такава технология е използването на интелигентни инвертори, които могат да автоматично регулират процесите на зареждане и освобождаване на ерегията от батериите, оптимизирайки енергийния поток спрямо актуалните нужди и наличния енергиен ресурс.

Интелигентни инвертори и технологии за управление

Инверторите от Kostal са добър пример за такива интелигентни устройства, предназначени да улеснят управлението на съхранението на енергия, генерирана от фотоволтаична централа. Техните инвертори не само осигуряват ефективно преобразуване на постоянния ток, генериран от фотоволтаичните панели, в променлив ток, но и предоставят редица иновации. Например, те са оборудвани с “smart grid” функции, които позволяват на системата да реагира динамично към промените в електрическата мрежа. Тези функции включват възможността за откриване и изключване на несъществени товари и автоматично регулиране на мощността на фотоволтаичната система, осигурявайки оптимален енергиен поток.

Системи за мониторинг и управление

Системите за мониторинг и управление представляват ключов аспект в оптимизирането на енергията, произведена от фотоволтаичните централи във възможно най-голяма степен. Тези системи предоставят на предприятията възможността да следят и контролират тяхната фотоволтаична инсталация в реално време и предоставят изключително важна информация и функции. Мониторингът на енергийния поток включва наблюдение на текущото производство на соларна енергия, както и следене на електроенергийния поток в системата. Таза информация е важна за определение на ефективността и производителността на фотоволтаичната система. Диагностиката и последващото решаване на проблеми се отнася до способността на системите за бързо откриване и решаване на евентуални проблеми или намаляване на производството на енергия. Този аспект подпомага бизнесите да поддържат своите системи в оптимално състояние. Оптимизацията на употребата на енергия позволява анализ на данните за производство и консумация на енергия, което помага за оптимизиране на използването на соларната енергия.

Използвайки решенията за мониторинг на KOSTAL, системният оператор може да види колко ефективна е тяхната система, колко собствено потребление и самодостатъчност са постигнати и къде все още има потенциал за икономии на енергия. Освен това тя дава на системните оператори възможност за преглед на електроенергията, която произвеждат с течение на времето, което им позволява да вземат правилните решения.

181k W централа изцяло за собствени нужди, изградена върху покривите на фабрика за парфин Евриком в гр. Стара Загора. Документация към EVN и община Стара Загора беше водена от ВВТ Инженеринг. Проектът във всички необходими части беше изготвен от ВВТ Инженеринг.

Конструкцията е проектирана от ВВТ Инженеринг ЕООД. Конструкцията е  изпълнена с висококачествената система за монтаж на фотоволтаични панели на покрив Schletter. Централата се състои от 335 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция и 2 броя инвертори Kostal Piko CI 60kW с мощност 60kW и 2 броя инвертори Kostal Piko CI 30kW с 5 години гаранция. За да се гарантира, че няма да има върната енергия към енерго дружеството е монтиран Kostal Smart Energy Meter.

Цялостното изграждане на централата отне 14 работни дни. След изграждането на фотоволтаичната централа бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация.

Фирма ВВТ Инженеринг е сред утвърдените компании с опит и експертиза в областта на консултирането, проектирането, изграждането и поддръжката на фотоволтаични централи, както и официален представител на Kostal в България. Нашата компания предоставя висококачествени инвертори, батерии и аксесоари, които представляват оптимално решение за всеки аспект на вашата фотоволтаична система.

Със синергията между иновативните продукти на Kostal и експертната ни подкрепа, нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че техните фотоволтаични инсталации ще бъдат максимално оптимизирани за постигане на пълна производителност и максимално оптимизиране на разходите за енергия.

Сп. Български предприемач – брой ноември 2023