fbpx

ФЕЦ Вертекс

95kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствени нужди и продажба на излишната енергия. Централата е изградена върху покривни площи на фабрика на фирма Вертекс. Документация към ЕРМ Запад и Столична община и проектът във всички необходими части бяха водени и изготвени от ВВТ Инженеринг. Конструкцията е проектирана и изградена от ВВТ Инженеринг ЕООД. Тя се състои от система за термопанелен покрив на Schletter. Централата е изградена от 120 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция, 1 брой инвертор ZCS Azzurro с 10 години гаранция с мощност 50kW, 1 брой инвертор ZCS Azzurro с 10 години гаранция и мощност 20kW и 1 брой хибриден инвертор ZCS Azzurro с 10 годишна гаранция с мощност 20kW. Има възможност за допълнително инсталиране на система за съхранение. Цялостното изграждане на централата отне 10 работни дни. След изграждането й бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация.