fbpx

ФЕЦ Омега

200 kW фотоволтаична централа с цел покриване на собствените нужди на предприятие за производство на метални профили. Централата е изградена върху ламаринен покрив. Проектът във всички необходими части беше изготвен от ВВТ Инженеринг, като компанията изготви и необходимата документация към ЕРМ Запад и Столична община. Централата се състои от 370 броя фотоволтаични модули Eurener Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция и 4 броя инвертори ZCS Azzurro 50kW с 10 години гаранция. Цялостното изграждане на централата отне 15 работни дни. След изграждането й бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация.