fbpx

6 по-малко известни ползи на слънчевата енергия

Слънчевата енергия е неограничен възобновяем източник на енергия, който не произвежда емисии на CO2 или други газове, тъй като не консумира гориво и не изисква други ресурси, като вода или вятър. Това е един аспект, който го прави една от най-интересните системи за производство на енергия от гледна точка на околната среда. Има и други ползи от слънчевата енергия, които не са толкова очевидни, но са също толкова важни при избора на една или друга система.

Нулеви разходи за производство на енергия

Слънчевата енергия не изисква външно захранване, за да работи, така че нейните разходи за поддръжка и производство на енергия са практически нулеви. Единствената инвестиция, свързана с използването на слънчева енергия, е производството и инсталирането на компонентите.

По-малко загуба на енергия при транспортиране на дълги разстояния

Загубите по време на транспортиране и разпределение на енергия се увеличават с разстоянието между производствените и снабдителните точки. Въпреки че тези загуби не са много големи, те оказват влияние върху работата на инсталацията в гъсто населени райони. От друга страна, с индивидуалното монтиране на фотоволтаични панели на покривите, разстоянията се намаляват драстично, увеличавайки ефективността на електрическата система.

Гъвкава инсталация

Фотоволтаичните панели могат да бъдат инсталирани почти навсякъде. Този аспект, заедно с модулността и гъвкавостта на системата, улеснява инсталирането на малки слънчеви проекти с допълнителното предимство, че инсталацията може да бъде разширена в зависимост от нуждите във всеки един момент. Но най-интересното предимство е възможността за предоставяне на електроенергия на отдалечени места , където разходите за инсталиране на електрически разпределителни линии са твърде високи или неосъществими.

Производството на енергия съвпада с времето на максимално търсене

Периодите с най-голямо потребление на енергия са концентрирани във времевите интервали между 11:00 и 16:00 часа и в по-малка степен от 20:00 до 23:00 часа. В системи, базирани на постоянното производство на енергия от електроцентрали, цената на енергията рязко се увеличава по време на пиково търсене. Със слънчевата енергия, от друга страна, производството на енергия достига своя максимум през периода на деня, когато търсенето е най-голямо. Всъщност на пазарите на електроенергия с мащабно производство на слънчева енергия, допълнителното снабдяване с енергия през пиковите часове може да намали цените на електроенергията  през среднодневните часови периоди до нива, подобни на тези в нощните часове.

Подобрена сигурност на електропреносната мрежа

Това е важна полза, която има пряко въздействие върху ефективността на електропреносната мрежа в случай на често срещаните проблеми на прекъсванията и спадовете на напрежението. Възможността за въвеждане на слънчева енергия от хиляди или дори милиони отделни центрове за производство на енергия подобрява сигурността на електропреносната мрежа срещу претоварване или пожари в трансформаторни подстанции.

Икономическо въздействие

Повечето от разходите на системата идват от инсталирането на самите слънчеви панели, което насърчава създаването на местни работни места, а това от своя страна води до положително въздействие върху икономиката в района.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *