fbpx

ФЕЦ 30kW Шияково

30kW централа по префернциални цени изградена на терен в с. Шияково, общ. Гуляници, обл. Плевен. Изцяло изпълнен и реализиран от ВВТ Инженеринг ЕООД.

Електроцентралата е проектирана от ВВТ ИНженеринг ЕООД, като ние изготвихме пълния комплект документация, свързан с издаването на разрешение за строеж и въвеждането в експлоатация на централа. Конструкцията е изградена на 3 маси, върху които са монтирани всички панели. Конструкцията е метална от студеноогънат П-образен профил 60х40х3 мм тройно боядисан с три компонентна боя, произведена от ВВТ Инженеринг ЕООД. Централата се състои от 66 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 450W (с 20 години продуктова гаранция и 40 години гаранция за производство до 80%) и инвертор Kostal PIKO CI 30 с 5 години гаранция.