fbpx

ФЕЦ Криста – Стара Загора

140 kW централа изцяло за собствени нужди, изградена върху покривите на фабрика за хранителни смеси и добавки за животни Криста в гр. Стара Загора.

Документация към ЕВН и община Стара Загора беше водена от ВВТ Инженеринг. Проектът във всички необходими части беше изготвен от ВВТ Инженеринг.

Конструкцията е проектирана от ВВТ Инженеринг ЕООД. Тя е изпълнена с висококачествената система за монтаж на фотоволтаични панели на покрив Schletter.

Централата е с изложение изток-запад и се състои от 258 броя фотоволтаични модули Bauer Solar с мощност 540W с 20 години продуктова гаранция и 3 броя инвертори: 1бр.  Kostal Piko CI 60kW, 1бр.  Kostal Piko CI 50kW и 1бр.  Kostal Piko CI 30kW с 5 години гаранция.

За да се гарантира, че няма да има върната енергия към енерго дружеството е монтиран Kostal Smart Energy Meter. 

Цялостното изграждане на централата отне 14 работни дни. След изграждането на фотоволтаичната централа бяха издадени всички необходими декларации и сертификати за качество с цел въвеждане в експлоатация. Централата е финансиране по европейска програма.