fbpx

Участие в дискусия за „Силна и чиста европейска индустрия“

Как да имаме силна и чиста европейска индустрия? Едно от решенията е Европейският регламент за промишленост с нулеви нетни емисии. Тази тема дискутираха на кръгла маса в Народното събрание по инициатива на евродепутата от Групата на Прогресивния алианс в ЕП Цветелина Пенкова и на зам.- председателя на парламента Кристиан Вигенин водещи представители на регулаторите, институциите, индустрията и академичните среди.

В кръглата маса се включиха представители на Сдружение „Соларна Академия България“ в лицето на д-р инж. Веселин Тодоров – основател на ВВТ Инженеринг,  Българската стопанска камара, на Асоциацията на индустриалния капитал в България, на Българската търговско-промишлена палата, на асоциациите на металургичната и циментовата индустрии, на КНСБ, на Института за енергиен мениджмънт, на енергийните регулатори, на Електроенергийния системен оператор, на индустрията за цветни метали, на електроразпределителните дружества, на строителния сектор и на академичните среди.

„Европа е водеща в иновациите и развитието на нови производства. За разлика от преди енергийните ресурси в настоящето не са неизчерпаеми. Сега трябва да се търсят дългосрочни устойчиви решения“, зададе тона на дискусията евродепутатът Цветелина Пенкова. Тя отбеляза, че законодателството за промишленост с нулеви нетни емисии вече е в ход в Европейския парламент: „Целта е да се увеличи производството на чисти технологии в ЕС. Този законодателен акт ще привлече инвестиции и ще създаде по-добри условия и достъп до пазара за чисти технологии в ЕС. Това ще стимулира откриването на работни места и нови производства.“ Тя допълни, че законодателството ще доведе до повишаване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и е принос в усилията за енергийна независимост.

„Впечатляващо е, че за пръв път в българския парламент от много време насам се прави такава среща между наши представители в Европейския парламент, работещи по конкретни законодателни пакети, и представители на българското Народно събрание, които ще работят по прилагането на този акт в българското законодателство и ще трябва да вземат важните решения как да бъде защитен българският интерес.“ Това заяви в началото на дискусията зам.-председателят на НС Кристиан Вигенин. Той увери представителите на индустрията, които ще бъдат в най-голяма степен засегнати от решенията, които предстоят да бъдат взети: „Ние в българското Народно събрание не само ще следим какво ще се случва по този пакет, но и ще осъществяваме нужния парламентарен контрол през Комисията по въпросите на ЕС и през механизмите, които имат народните представители за контрол на правителството и министрите, така че позициите на изпълнителната власт в Съвета на ЕС също да отчитат българския интерес и да отчитат работата, която стартираме днес с тази дискусия.“

Според евродепутата Цветелина Пенкова целта е до 2030 г. цялостният стратегически капацитет на Съюза за производство на технологии с нулеви нетни емисии, поне 40% от зелените технологии и техните компоненти, да се произвеждат в ЕС.

Като докладчик по законодателството Пенкова открои приоритетите, за които ще се бори: „Всички технологии трябва да се произвеждат в ЕС – фотоволтаици, термопомпи, батерии, електролизьори, вятърни инсталации и възобновяеми източници в морето, технологии за електроенергийните мрежи, устойчиви горива, както и ядрени технологии за производство на електроенергия. Необходимо е да се разширява списъкът при поява на нови технологии.“ Евродепутатът допълни, че ще се включат в списъка всички ядрени технологии, разширен е обхватът с водорода и с всички алтернативни биогорива.