Category: Полезно

Read More

Експерти обсъждат създаване на браншова организация за регулация на инсталатори на соларни централи

Предвид големия интерес към възобновяемите източници на енергия, експерти от бизнеса алармират за сериозен проблем с липсата на регулации на фирми, които инсталират соларни централи. В България към момента няма ясен закон, наредба и условия, на които те да отговарят.

„Заради големия финансов поток в бранша, който се очаква тепърва да бъде увеличен, се появиха много фирми, които нямат опит, нямат технически познания, нямат необходимия състав, който може да осигури безопасното и адекватното монтиране и инсталиране на въпросните системи и централи. Това ще доведе в близките години до неприятни, надявам се нефатални ситуации, коментира инж. Веселин Тодоров – експерт с дългогодишен опит в бранша.

Според инж. Веселин Тодоров и представители на други компании от бранша, трябва да се намери начин да бъде гарантирано качественото изпълнение на проектите. Според тях това би могло да се случи чрез спазване на наредби и правила, и членуване в организации, със защитен капацитет и квалификация, което да гарантира, че това, което е монтирано от изпълнителите, е направено по стандарт.

Експертите дават за пример САЩ, Австрия, Германия и Австралия, където има институции, които са сертификационни центрове и гарантират квалификацията на фирмите. В България на този етап всеки, който премине една квалификация от три месеца към частен учебен център за възобновяеми енергийни източници, вече може да прави централи до 1 мегават, което поставя качеството на изпълнените проекти под голямо съмнение.

Read More

6 по-малко известни ползи на слънчевата енергия

Слънчевата енергия е неограничен възобновяем източник на енергия, който не произвежда емисии на CO2 или други газове, тъй като не консумира гориво и не изисква други ресурси, като вода или вятър. Това е един аспект, който го прави една от най-интересните системи за производство на енергия от гледна точка на околната среда. Има и други ползи от слънчевата енергия, които не са толкова очевидни, но са също толкова важни при избора на една или друга система.

Нулеви разходи за производство на енергия

Слънчевата енергия не изисква външно захранване, за да работи, така че нейните разходи за поддръжка и производство на енергия са практически нулеви. Единствената инвестиция, свързана с използването на слънчева енергия, е производството и инсталирането на компонентите.

По-малко загуба на енергия при транспортиране на дълги разстояния

Загубите по време на транспортиране и разпределение на енергия се увеличават с разстоянието между производствените и снабдителните точки. Въпреки че тези загуби не са много големи, те оказват влияние върху работата на инсталацията в гъсто населени райони. От друга страна, с индивидуалното монтиране на фотоволтаични панели на покривите, разстоянията се намаляват драстично, увеличавайки ефективността на електрическата система.

Гъвкава инсталация

Фотоволтаичните панели могат да бъдат инсталирани почти навсякъде. Този аспект, заедно с модулността и гъвкавостта на системата, улеснява инсталирането на малки слънчеви проекти с допълнителното предимство, че инсталацията може да бъде разширена в зависимост от нуждите във всеки един момент. Но най-интересното предимство е възможността за предоставяне на електроенергия на отдалечени места , където разходите за инсталиране на електрически разпределителни линии са твърде високи или неосъществими.

Производството на енергия съвпада с времето на максимално търсене

Периодите с най-голямо потребление на енергия са концентрирани във времевите интервали между 11:00 и 16:00 часа и в по-малка степен от 20:00 до 23:00 часа. В системи, базирани на постоянното производство на енергия от електроцентрали, цената на енергията рязко се увеличава по време на пиково търсене. Със слънчевата енергия, от друга страна, производството на енергия достига своя максимум през периода на деня, когато търсенето е най-голямо. Всъщност на пазарите на електроенергия с мащабно производство на слънчева енергия, допълнителното снабдяване с енергия през пиковите часове може да намали цените на електроенергията  през среднодневните часови периоди до нива, подобни на тези в нощните часове.

Подобрена сигурност на електропреносната мрежа

Това е важна полза, която има пряко въздействие върху ефективността на електропреносната мрежа в случай на често срещаните проблеми на прекъсванията и спадовете на напрежението. Възможността за въвеждане на слънчева енергия от хиляди или дори милиони отделни центрове за производство на енергия подобрява сигурността на електропреносната мрежа срещу претоварване или пожари в трансформаторни подстанции.

Икономическо въздействие

Повечето от разходите на системата идват от инсталирането на самите слънчеви панели, което насърчава създаването на местни работни места, а това от своя страна води до положително въздействие върху икономиката в района.

Read More

Какво не знае бизнесът за фотоволтаичните централи и панели?

Напоследък бизнесът се интересува повече от възобновяемите източници на енергия. Сред грешните разбирания са, че фотоволтаиците нямат достатъчно капацитет да захранват бизнеса и инвестицията се изплаща по-бавно.

Има различни механизми, така че инсталацията да се изплати бързо и технологията да може да бъде развита в максимална употреба на бизнеса. Инвестицията се изплаща средно за между 3 и 5 години, а след това спестява много разходи за електрическа енергия.

Друг тип стимул за инвестиране е т.нар. преференция за изграждане на централи до 30 киловата. Бизнесът получава фиксирана цена за изкупуване на енергия, която продава на държавата и съответно с полученото възнаграждение може да покрива нуждите си за електроенергия. Този модел обаче не е много ефективен, тъй като във времето тенденцията показва, че електрическата енергия ще се покачва. Трябва да имаме предвид, че цената бележи ръст с около 11% през последните години. В този смисъл, за бизнеса е по-изгодно да използва енергията от фотоволтаиците за свои нужди в дългосрочен план.

Сред основните ползи още са:

Намаляване на въглеродните емисии

Слънчевата енергия е естествен източник на енергия и не вреди на околната среда.

Предвидимост

Фотоволтаиците са една предвидима технология. Използвайки метеорологичните данни през последните години, могат да бъдат направени прогнози за следващите до 5 години. Те ще покажат как ще се развие и каква енергия ще получи съответната централа от слънчева светлина.

Енергийна независимост

Фотоволтаиците дават относително голям процент енергийна независимост на обекта, тъй като той вече е самостоятелен. Енергията, която консумира се произвежда от самата сграда и практически се избягват допълнителните такси и разходи, свързани с пренос и заплащане на електрическа енергия за дадената сграда. Това обезсмисля покачването на цената на тока и заплащането на по-високи сметки. След инвестицията имаме постоянство на цената на тока. Има постоянна цена на киловат час, която няма да се покачва във времето.

Read More

6 основни ползи от соларните панели

Слънчевата енергия се получава от слънчевата радиация, която може да се преобразува в електричество или топлина. Тя е свободно достъпна и благодарение на технологичния напредък вече можем да използваме още повече слънчевата енергия.

Въздействие върху околната среда

Слънчевата енергия има най-малко отрицателно въздействие върху околната среда в сравнение с всеки друг енергиен източник. Тя не произвежда парникови газове и не замърсява водата. Също така изисква много малко вода за поддръжката си, за разлика от атомните електроцентрали например, които се нуждаят от 20 пъти повече вода. Производството на слънчева енергия не създава никакъв шум, което е основна полза, тъй като много слънчеви инсталации са в градски райони, като например битови слънчеви панели.

Намаляват сметките за енергия

Генерирането на собствено електричество означава, че ще използвате по-малко от доставчика на комунални услуги. Това веднага ще доведе до спестяване от сметката ви за енергия. Освен това можете да печелите допълнителни доходи, като продавате неизползваната електроенергия, която сте генерирали. Чрез предлаганите безвъзмездни средства за слънчеви панели можете да направите зелената си инвестиция още по-полезна.

Колкото повече енергия произвеждате, толкова по-малко ще имате нужда от доставчика, което ще увеличи вашата енергийна независимост.

Производство на енергия по време на пикови часове

Търсенето на енергия има тенденция да бъде по-високо в периода от 11:00 до 16:00 часа и след това рано вечерта. Естествено, това е периодът, когато цената на електроенергията достига връх. През тези часове слънчевата енергия достига максималния си производствен капацитет.

Произведената по това време електроенергия има по-висока стойност, отколкото ако е генерирана през нощта. С допълнителното влагане на електроенергия от слънчевата енергия цените в тези времеви рамки могат да бъдат намалени до ниво, близко до тези на нощните часове.

Слънчевата енергия е приложима навсякъде

Докато има слънце, слънчевата енергия може да се използва навсякъде. Това е особено полезно за отдалечени региони без достъп до друг източник на електричество. Независими слънчеви системи могат да бъдат разположени в тези региони и да подобрят живота на милиони хора. Освен това слънчевата енергия също се използва за захранване на космически кораби и лодки.

По-малко загубена електроенергия

Част от енергията, около 3-5%, се губи по време на преноса и разпределението. Колкото по-дълги са разстоянията между производствените и снабдителните точки, толкова повече енергия се губи. Тези загуби може да не изглеждат значителни, но те могат да повлияят на производителността на инсталацията в региони с висока гъстота на населението.

Наличието на слънчеви панели на покрива или в двора значително намалява това разстояние, поради което увеличава ефективността на получаваната енергия.

Сигурен достъп до енергия

Мрежата е по-малко уязвима от прекъсвания, ако има много електроцентрали, които са разпръснати. Това подобрява сигурността на мрежата в случай на претоварване, природни или причинени от човека бедствия.

Read More

Какво е възобновяема енергия?

Възобновяемата енергия през последните години се налага като сфера в енергетиката и вече e едно от задължителните неща в нашето ежедневие. Причината за това е, че трябва да се намалят вредните емисии от въглерод. Именно затова възобновяемите източници на енергия набират все по-голяма сила в световната икономика и енергетиката.

Техниката и механизмът на работа на такъв тип възобновяеми източници е различна, тъй като има и различни видове възобновяеми източници.

Сред тях са:

Фотоволтаици, или така наречените соларни централи. Те произвеждат енергия от слънчевата светлина.

Вятърните генератори са много ефективен източник на енергия. Предимството при тях е, че на височините почти винаги има вятър и в по-голям процент от времето централата може да работи. Голям недостатък обаче е цената – инвестицията за изграждане на вятърни генератори е твърде голяма, не само за България, а и в световен мащаб.

Водноелектрическите централи използват енергията на водна маса за произвеждане на електричество. Този вид електропроизводствени съоръжения не се нуждаят от предварително акумулиран воден обем, поради което са изключително щадящи към околната среда.

Съществуват и възобновяеми енергийни източници, които използват зелен водород и биомаса, но все още не са много наложени, тъй като не са толкова лесно достъпни.

Струва си да обърнем внимание на фотоволтаиците, които през последните години станаха по-достъпни, а ефективността им е висока.

При тях има две технологии, които разчитат на специални силициеви кристали:

Монокристална технология

Поликристална технология

Монокристалните панели са по-ефективната технология, тъй като те се правят от монокристален силиций, който се оформя в пръти и се нарязва на пластини. Тъй като клетката е съставена от един кристал, електроните, които генерират поток от електричество имат повече място за движение и съответно генерират повече електричество.

При поликристалната технология вместо да се използват няколко кристала силиции, производителите стопяват много фрагменти силиции, от които чрез нарязване се образуват така наречените пластини. Поликристалната технология е с по-достъпна цена и с това печели повече поддръжници.

Както споменахме, монокристалната технология е най-масовата. При нея времето за оползотворяване на един панел е най-добро, а ефективността е по-висока, защото абсорбира повече слънчева радиация. Разбира се, има и много подтехнологии.

Нова технология са двулицевите панели. Те разчитат освен на прекия достъп до слънчева радиация и на отразяването на слънчевата светлина. Двулицевите панели са най-подходящи за покривни или земни инсталации с отразяване на слънчева светлина. В България все още обаче те не са достатъчно наложени.

Масово в България преди години се изграждаха централи с поликристални панели, защото тази технология е с по-ниска цена и същевременно не е чувствителна на засенчвания. През последните години обаче се изграждат повече монокристални панели, заради по-добрата ефективност. 

Много хора мислят, че за да произвежда енергия, фотоволтаичния панел  трябва да бъде нагрят от слънцето.  Това разбиране е грешно, тъй като електрически ток и напрежение се създават в панела не от слънцето, а от слънчевата радиация, която се съдържа в слънчевите лъчи. В дни, в които облачността не е гъста и позволява преминаването на слънчевата радиация през нея, панелът успява да я абсорбира. Има дни с гъста облачност и съобтветно панелът не прави ток.

Фотоволтаиците зависят от слънцето и без него не произвеждат енергия. Това е най-големия им недостатък. За да се избегне се налага произведената енергия през деня да се съхранява за през нощта. Това е проблем, който би следвало да се реши с друг тип технология, като водородни клетки, които да събират енергията през деня, акумулаторни блокове или оптимизация на работния процес на фирмите и домакинствата.