fbpx

ФЕЦ Stam Traiding

ВВТ Инженеринг е подизпълнител по проекта на фирма Джи Си Ар (GCR).

Извършени са следните дейности:

Монтаж на доставено оборудване, подвръзване и инсталиране на всички необходими елементи;

Направа на изкоп и полагане на високо волтов кабел през асфлатова настилка до трафопост.

Централата е изградена от  160 бр. фотоволтаични модули SUNPower и 2 броя 30 киловатови инвертори Huawei, доставени от собственика на обекта.

Таблата са изградени от ВВТ Инженеринг, конструкция – Aerocompact.

Централата е с инсталирана мощност 66 kW. Произведената енергия се използва за покриване на собствени нужди, а излишъка се продава на свободен пазар.

Разположение на централата: Юг.

Централата е изградена върху покрив на леярна.