fbpx

ФЕЦ SAM 96 Бензиностанция

Екипът на ВВТ Инженеринг извърши цялостна консултация по документална обработка и изграждане на фотоволтаична централа.

Направен е пълен енергиен анализ. Екипът на ВВТ Инженеринг проектира фотоволтаичната централа и оказа съдействие за изваждане на всички необходими документи за монтажа и поставянето на централата.

За проекта са доставени  фотоволтаични модули Bauer Solar 450W и на един брой инвертор Kostal PIKO CI 30. Централата е с инсталирана мощност 29.7kW, изпълнена със система за конструкции за керемиден покрив Schletter.

Произведената енергия се използва за покриване на собствени нужди, а излишъка се продава на свободен пазар.

Разположение на централата: Изток – Запад, върху покрив на помощна сграда към бензиностанция.