fbpx

ФЕЦ Genomax Group

ВВТ Инженеринг направи цялостната консултация по документална обработка, проектирането и изграждането на фотоволтаична централа.

Екипът от експерти оказа съдействие за издаването на всички необходими документи за монтажа и поставянето на централата.

ВВТ Инженеринг извърши доставка на фотоволтаични модули Bauer Solar 540W и на два броя инвертори Kostal PIKO CI 50.

Централата е с инсталирана мощност 92kW, изпълнена със система за конструкции Schletter за монтаж на термопанел.

Произведената енергия се използва за покриване на собствени нужди, а излишъка се продава на свободния пазар.

Разположение на централата: Юг.