fbpx

ФЕЦ 30kW Екип Холдинг – Кърджали

binary comment

30kW централа, изградена на покрив в гр. Кърджали. Обектът беше съвместно реализиран с Еуроенерджи консулт ООД, като ВВТ Инженеринг ЕООД отговаряше за техническата реализация и монтажа. Централата е изградена с алуминиева конструкция за термопанел, 76 броя фотоволтаични модули Jinko Solar с мощност 390W и инвертор Huawei SUN2000-33KTL.