fbpx

ФЕЦ Панагюрище

Направена е инсталация върху покрив на супермаркет.

Екипът на ВВТ Инженеринг извърши цялостна консултация по документалната обработка, проектирането и изграждането на фотоволтаична централа.

Оказано е  съдействие за изваждане на всички необходими документи за монтажа и поставянето на централата.

Направена е доставка на фотоволтаични модули Bauer Solar 450W и на един брой инвертор Kostal PIKO CI 30.

Централата е с инсталирана мощност 27.9kW, изпълнена със система за конструкции Schletter със затежняване.

Фотоволтаични модули, инверторът и конструкцията са доставени от ВВТ Инженеринг ЕООД.

Произведената енергия се използва за покриване само на собствени нужди.

Разположение на централата: ЮГ.