fbpx

ФЕЦ Лозен

ВВТ Инженеринг извърши цялостна консултация по документална обработка, проектирането и изграждането на фотоволтаична централа.

Оказано е пълно съдействие за издаване на всички необходими документи за монтажа и поставянето на централата.

Направена е доставка на фотоволтаични модули Bauer Solar 450W и на един брой инвертор Kostal PIKO CI 30.

Централата е с инсталирана мощност 29.7kW, изпълнена със произведена от ВВТ Инженеринг поцинкована болтова конструкция и алуминиев профил Schletter.

Конструкцията е специално изработена за имота, с цел на малка площ да бъдат разположени повече панели.

Произведената енергия се продава на преференциална цена.

Разположение на централата: Юг.