fbpx

ФЕЦ Лозен – Магазин

ВВТ Инженеринг извърши доставка на фотоволтаични модули Bauer Solar 540W и на един брой инвертор Kostal PIKO CI 30.

Централата е с инсталирана мощност 29.7kW, изпълнена със система за конструкции Schletter със затежняване.

Фотоволтаични модули, инверторът и конструкцията са доставени от ВВТ Инженеринг ЕООД.

Произведената енергия се използва за покриване на собствени нужди, а излишъка се продава на свободен пазар.

Разположение на централата: Изток – Запад.