fbpx

ФЕЦ Дондуково

ВВТ Инженеринг извърши цялостна консултация по документална обработка, проектирането и изграждането на фотоволтаичната централа.

Оказано е съдействие за изваждане на всички необходими документи за монтажа и поставянето на централата.

Извършена е доставка на фотоволтаични модули Bauer Solar 540W и на един бр. инвертор Kostal PIKO CI 30. Централата е с инсталирана мощност 29.7kW, изпълнена със произведена от ВВТ Инженеринг поцинкована болтова конструкция и алуминиев профил Schletter.

Произведената енергия се продава на преференциална цена.

Разположение на централата: Юг.